ВЕЛЛ

Хидраулички инжењеринг структура у облику вертикалног вратила или бунара. Они организују К. у циљу прикупљања подземних вода за водоснабдевање и наводњавање - станице за унос воде; попуњавање резерви подземних вода по површини или одводу дренаже и разјашњене канализационе воде - апсорбујући К .; регулисање извлачења воде из ријека, језера, резервоара - приморски К.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.