Веист-Индек

параметар економске ефикасности система, његова корисност и безбедност животне средине, укључујући и оне који се користе у производњи ресурса. В. и. је однос масе кућног отпада на збир свих отпада, по јединици времена, често у години.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.