Тара тежина Правна

Тара тежина наведена у пратећим документима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.