Према Паковање тара-стопа

тара тежине паковања у складу са стола за разне робе у складу са царинским прописима.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.