Тежина Природна

Видети. Тежина у потпуности

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.