Вагање

Процес одређивања тежине, масе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.