Одбијање

веан
ЛЕАРН, учите, учите; -басед; сове.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.