Богатство Национални

најважнија карактеристика економског потенцијала државе - скуп материјалних добара створених генерације рада, која има друштво. У Б.Н. укључује материјалних добара, које су уграђене у раду становника земље, укључујући и индустријских и непродуктивне имовине, акумулиране имовине становништва, као и природних ресурса државе. Обим Б.Н. такође се може одредити у смислу вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.