Тражени лист

путни лист (ВБ)
- у друмском и железничком транспорту - документ који описује терет.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.