Сезонски талас

сезонски фактори, утврђени за сваки мјесец или четвртину годишњег циклуса, одређују динамику феномена током целе године. Израчунавање в. се производи помоћу механичких или аналитичких метода изједначавања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.