Заливање

заливање
ВОДА (ЦЈ), види заливање.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.