ОТПАД

ОТПИРАЈ СМРТ
ОТПАД, -Ја, видите; унсовер. Легло, остави смеће. М. у соби. | завршено. намусорит , - ти, ти си.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.