ПРАЊЕ

ПРАЊЕ
ПЕРИЛИЦА, моја жена. Специјална просторија за прање, прање.

Објашњење речника Озхегова. СИ Озхегов, Н. У. Шведова. 1949-1992.

.