Ордер Ордер

налог који се користи за иницијалну регистрацију примаоца и обрачунавање материјалних вредности. Рачун хартија од вриједности се издаје у случају да се документи за поравнање добављача не могу користити као примања.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.