Вестинг

енглески. додјељује
право радника који су дуго радили у предузећу, да би добили бенефиције из средстава створених од доприноса послодавца.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.