Вето одложен

вето, који предвиђа привремена ограничења или забрану било каквих радњи.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.