Одељење за ветерину

Видети. Ветеринарска страница

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.