Заштита животне средине

Видети. Ветеринарска заштита

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.