Ветерани рада

лица награђени са наредбама и медаља, или доделу почасних титула СССР или Руске Федерације, или награђених одсека марака разлике у раду и има стажа стиче право на старосну пензију или минулог рада (члан 7 савезног закона 12. Јануар 1995. О ветеранима.) Наслов Вет повреде на раду додељене извршној власти Руске Федерације. документ којим се дозвољава право преноса да уживају у предностима које су за ветеране су идентитет ветеран рада и пензионог сертификат. Пре издавања лиценце потребно привилегије током порођаја ветерана се додељују на основу пензијског сертификат са ознаком Ветеран рада и личног документа.

Речник пословних појмова, Академик, 2001.