Веселовски Константин Степанович (1819-1901)

руски економиста и статистичар. У чланку "Цене хлеба у Русији

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.