Вертикални маркетинг

Видети. Маркетинг вертикални

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.