Верзија

претпоставка органа истраживања или суда о присуству или непостојању чињеница које су важне за исправно решавање случаја.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.