Верри (Пиетро) (1728-1797)

италијански економиста. У теорији Веррија комбиновани су елементи учења меркантилиста и физиократа, иако је критиковао нека учења физиократа. Главни рад размишљања о политичкој економији

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.