Пресуда

одлука суда жири кривици или невиности оптуженог.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.