Вентуре Цомпаниес

Видети. Пословни подухват

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.