Вриједи Викенд

резултати рада система према теорији контроле.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.