Вредности Актуелно

величина економских индикатора, која заправо одређују економске процесе.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.