Ограничење вредности

маргинална вредност економског показатеља.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.