Просечна вредност

квантитативне карактеристике особине у статистичком агрегату. Б. са. одређује вредност атрибута, односи се на јединицу агрегата и апстрахује од индивидуалних карактеристика појединих јединица. Просечна вредност се израчунава по јединици статистичког агрегата, као однос запремине феномена (укупне величине особине) и обима агрегата (укупан број јединица). Главне врсте средине: просечна аритметичка средња хармонија, просечна геометрија, средња квадратна, средња експоненцијална вредност.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.