ЈЕдиница Акумулација

Видети. Ануитет јединица

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.