Неовлашћено места ОТПАДА

Територије које нису намењене за одлагање отпада

Реч за услове пословања. Академик. ру. 2001.