Тип осигурања

А. Осигурање хомогених објеката од карактеристичних и познатих по њима опасности.
Б. Слични и често понављају уговоре о осигурању.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.