ТРАНСФЕР

из лат. трансферре - трансфер, трансфер
Преношење грађана из једне земље у другу.
- превоз туриста са аеродрома до хотела или између градова.
- Пренос плаћања за трансакцију са једног рачуна на други.
- пренос једне особе другој особи на право власништва над регистрованим хартијама од вредности. Промена власништва над вриједносним папирима врши се промјеном уноса у регистар

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.