Топ Дупле

ознака фигуре на графикону промене цена када је за кратко време досегла максимум и након тога се вратила на нижи ниво.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.