Цитати

А. Обраћати се на берзи.
Б. Имајте одређену цену.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.