Ствари Орпхан

ствари које немају власника или је непознат, или власник напустили имовинских права на ове ствари. Без власника непокретне ствари ће бити регистровано тело обављање државне упис права на непокретности, на захтев локалне самоуправе. Након годину дана од дана регистрације власти постављањем без власника непокретности, овлашћеног да управља општинском имовином, може поднети захтев суду за признавање права на општинском власништву. Покретне ствари могу се пренети на друга лица у власништву у складу са законом.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.