Компликоване ствари

група хетерогених ствари, формирајући јединствену целину, која се користи у општој сврси. Свака трансакција, трансакције са сложеном стваром обухватају све компоненте, осим ако није другачије предвиђено.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.