Ствари

ставке материјалног света, у вези са којим се могу појавити правни односи.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.