Предворју

предњи део храма који је обично у супротном крају ит презбитериј.

Католичка енциклопедија. ЕдвАРТ. 2011.