Износ кредита

износ новца назначен на лицу обвезнице или рачуна.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.