Вредност дискретне

Вредност дату или примљену као засебне вредности.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.