Правило закона

владавина права у активностима државне власти приликом израде и усвајања нормативних подзаконских аката.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.