Забрана картела

забрана законом прописаних уговора између компанија, фирми које су у стању да врше значајан утицај на производњу или промет робе и услуга као резултат ограничавања конкуренције.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.