Вероватноћа неисправности

вероватноћа неисправности система у одређеном временском периоду.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.