МАРКЕТ УРГЕНТ

Сет свих врста трансакција за које се продаја врши после одређеног периода

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.