Произвођача

дужник који је издао рачун или примио зајам на њега и дужан је исплатити рачун или вратити зајам.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.