Лернер, Индекс

у економској теорији - показатељ степена монополизације привреде. Претпоставља се да с растом монополизма расте јаз између цене производа и маргиналних трошкова за његову производњу. У условима савршене конкуренције, ИЛ је 0.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.