Царинска вредност робе

У Руској Федерацији - вредност робе која се користи за опорезивање робе; за спољну економску и царинску статистику; да примени и друге мјере државног регулирања трговинских и економских односа везаних за вриједност робе, укључујући и спровођење девизне контроле спољнотрговинских трансакција и обрачун банака за њих.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.