Захтевани зајам

Видети. Кредит је на потрази

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.