Изјава Шах Обрнуто

листа у шаховској форми која садржи кореспонденцију свих рачуна.

Речник пословних услова. Академик. ру. 2001.